ร่วมงานกับเรา :

เรามุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ เพิ่มเติมทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในกลุ่มเทคโนโลยี Internet of Things เพื่อเป็นการต่อยอดในการเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลงาน เป็นที่ปรึกษา และงานบริการทางเทคโนโลยี เพื่อให้ทันโลกปัจจุบันและในอนาคตอีกด้วย

ตำแหน่งงาน :

IoT Developer (ยังไม่เปิดรับในขณะนี้)

มีความสามารถในข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่า ดังนี้
1. สามารถเขียนโปรแกรมบน Microcontroller ได้ โดยใช้ Arduino , ESP8266/esp32 , Linux (Single Board Computer) หรืออื่นๆ ที่มีหลักการทำงานคล้ายคลึงกัน
2. สามารถออกแบบหรือมีความเข้าใจ ในพัฒนาโปรแกรมเพื่อสื่อสารข้อมูลจาก Electronic Sensor/Device ผ่านโครงข่ายการสื่อสารข้อมูลมาตรฐาน เช่น Ethernet , Bluetooth, Wi-Fi, 3G/4G
3. ประสบการณ์และทักษะด้านการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C, C++ หรือ Python , HTML / CSS / JavaScript Framework หรืออื่นๆ
4. สามารถออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนระบบ Cloud และพัฒนา Web Application การแสดงผล User Interface และ Visualization Dashboard
5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากมีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ ประสบการณ์การพัฒนาออกแบบพัฒนาระบบ IoT, Cloud Platfrom, Mobile Application
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (WFH ในช่วงทดลองงาน 90วัน และตามสถานการณ์ Covid-19)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ส-อา. และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลาทำงาน : 09:00 - 18:00
เพศ : ชาย – หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30
ระดับการศึกษา : ปวช , ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 0 - 2
ติดต่อสมัครงาน : hr@iot-sgroup.com