บริษัท เอส กรุ๊ป อินโนเวชั่น จำกัด มี product ในกลุ่มงาน IoT เพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ การเกษตร หรือเพื่อการ develop ในงานต่างๆ ซึ่ง product ของ S Group ใช้ component คุณภาพงาน Industrial Grade จึงสามารถใช้ติดตั้งในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจาก product ในกลุ่มงาน IoT แล้ว เรายังออกแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้กับงานต่างๆและเข้ากับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ด้วยทีมงาน R&D ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบ Hardware ทางไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ จึงสามารถมั่นใจได้ว่า product ที่ launch ออกมานั้น ได้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และมีการทดสอบก่อนใช้งานจริงเป็นอย่างดีแล้วในทุกขั้นตอน

ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ S Group Innovation มีอยู่ 2 กลุ่มได้แก่..
- IoT Hardware
- UV-C Sterilizer

IoT Hardware

บริษัท เอส กรุ๊ป อินโนเวชั่น จำกัด มีความตั้งใจที่จะผลิต IoT Product ให้เหมาะสมและใช้งานได้กับทุกภาคอุตสาหกรรม เราจึงเน้นที่คุณภาพ Industrial Grade อุปกรณ์สามารถติดตั้งกับตู้ cabinet control ได้
อุปกรณ์ของเรามีให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลาย เช่น Smart Farm , Smart System , Smart Facillity เป็นต้น ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกความต้องการ เช่น IoT for Control , IoT for Monitor , หรือทำงานควบคู่กัน
 

สามารถเข้าชมรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่นี่

UV-C Sterilizer

รถเข็น SGUV-C2020 มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากสำหรับการยับยั้งเชื้อโรคที่อยู่ "บนพื้นผิว" เมื่อมีคนไอจาม หรือหายใจออก พวกเขาจะปล่อยละอองฝอยออกมา
ละอองเหล่านี้ส่วนใหญ่ตกลงบนพื้นผิวและวัตถุใกล้เคียง เช่นโต๊ะทำงาน หรือโทรศัพท์ หากพวกเขามีไวรัสผู้อื่นอาจติดเชื้อได้จากการสัมผัสพื้นผิวหรือวัตถุที่ปนเปื้อนและไปสัมผัสดวงตา จมูกหรือปาก
 

สามารถเข้าชมรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่นี่