บริษัท เอส กรุ๊ป อินโนเวชั่น จำกัด มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบอัจฉริยะให้กับภาคธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ฟาร์มแบบปิดและเปิด ระบบในภาคอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคในหอพัก,อพาร์ทเมนท์และหมู่บ้านจัดสรร งานมอนิเตอร์และควบคุมของภาครัฐและเอกชนในหลายภาคส่วน เช่น

- Smart Farm
- Smart System
- Smart Facility
- Smart Factory
 

Process

ขั้นตอนการให้บริการของเราสนับสนุนรูปแบบการทำงานแบบ One Stop Service แต่ผู้ที่เข้ามาปรึกษาเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มจากขั้นตอนแรก ลูกค้าสามารถเข้ามาปรึกษาปัญหาที่พบหรือให้เราแก้ไขงานเดิมที่มีอยู่ จะเริ่มจากตรงจุดไหนทางเราก็ยินดีให้คำปรึกษาและแก้ไขกับลูกค้าทุกราย
 
ซึ่งสามารถดูรายละเอียดตามหัวข้อ Smart Solution เบื้องต้น ในแบบต่างๆได้ดังนี้
 • Smart Farm

  ระบบ Smart Farm IoT ของ S Group Innovation นั้นจะสามารถช่วยให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตตามมาตรฐานได้อย่างยั่งยืน ด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้งง่าย ระบบที่ทำความเข้าใจง่าย สามารถใช้ควบคู่กับอุปกรณ์เดิมของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี
  คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
 • Smart System

  ระบบ Smart System คือการออกแบบระบบให้สามารถช่วยในการ Monitor ค่ากำลังไฟฟ้าต่างๆ ดูชั่วโมงการทำงานของ Motor และสามารถตั้งค่าทำ Automation หรือควบคุม Manual Control ได้
  คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
 • Smart Facillity

  Smart Facillity คือการทำให้สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก ในหอพัก อพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม และหมู่บ้านจัดสรร มีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการจัดการน้ำดี น้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม